Folder ongekend populair

Thuis Binnen Bereik, een initiatief van de DDMA Businessgroep Verspreidingen onderzoekt elk jaar het aanbod, bereik, waardering en de respons van huis-aan-huis folders. Dit jaar werden tijdens de Nationale Dag van de Brievenbusreclame de onderzoeksresultaten door onafhankelijk onderzoeksbureau Veldkamp bekend gemaakt.

Uit het grootschalige onderzoek dat jaarlijks wordt gehouden blijkt de huis-aan-huis folder wederom ongekend populair. De Nederlander besteedt gemiddeld 43 minuten per week aan het lezen van reclamefolders. 73% van de ondervraagde consumenten geeft in 2009 aan een positieve houding te hebben. Dat percentage is hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar. De kwaliteit van de folders neemt ook toe. Bij ons springt de folder van Lidl er uit: deze is gestegen tot de top-3 van meest gewaardeerde folders.

De reclamefolder wordt in ruim driekwart van de huishoudens door minimaal twee personen bekeken of gelezen. De gemiddelde tijd die in 2009 per week werd besteed aan het lezen van folders was 43 minuten, tegen 40 minuten in 2008, 36 minuten in 2007 en 28 minuten in 1998. Bijna zeven op de tien mensen heeft aangeven een sterke binding te hebben met ongeadresseerd drukwerk.

Huis-aan-huis folders zijn hèt actiemedium bij uitstek. Uit de meting blijkt dat 27% van de consumenten in 2009 gerespondeerd heeft op de gemeten reclamefolders tegenover 24% in 2008. Dit is de hoogst behaalde respons in het Thuis Binnen Bereik onderzoek tot nu toe. Hier valt uit te concluderen dat de reclamefolder duidelijk stimuleert tot actie op het gebied van informatie aanvragen, koopintentie en kooprealisatie. Waar de kooprealisatie in 2008 het hoogste punt had bereikt van 15%, is dat dit jaar weer overtroffen (17%). Dit is daadwerkelijk gerealiseerd gedrag, men is voor deelname aan het onderzoek al overgegaan tot aankoop. Via:

InterLanden

|